Informatie

Toelichting verschil tarieven 2011-2012

In opdracht van de overheid zijn de tarieven voor tandheelkundige zorg per 01-01-2012 vrijgegeven. Er heerst verwarring omtrent de tarieven van verschillende tandheelkundige behandelingen. Soms lijkt het of tarieven een flinke sprong hebben gemaakt.

Tot dit jaar (2012) maakte de tandarts gebruik maken van zo’n 300 verschillende  tandheelkundige verrichtingen. Dit aantal is terug gebracht (samengevoegd)  naar 180 prestaties. Eén prestatie kan uit meerdere verrichtingen bestaan.

Een voorbeeld:
Een patiënt heeft in december 2011 een afspraak voor een vulling. Zodra de behandeling is afgerond, voert de behandelaar verschillende tandheelkundige verrichtingen in die hij zojuist bij de patiënt heeft uitgevoerd.
A10: verdoving                                     €  12,92
V11: eenvlaksrestauratie                    €  20,66
V21: etsen en onderlaag                     €  20,66
Totaal van de kosten voor 2011        €  54,24

In januari 2012 komt een patiënt voor dezelfde vulling. De  behandelaar mag na afloop van de behandeling één prestatie berekenen nl.
E111: eenvlaksvulling  € 45,05

Genoemd voorbeeld is van toepassing voor vele behandelingen.

Vergoeding verzekeraar

Tot onze spijt moeten wij u mededelen dat wij niet op de hoogte zijn van de vergoeding voor tandheelkundige zorg door uw verzekeraar.

Wanneer u een factuur voor tandheelkundige zorg ontvangt, betekent dit, dat u het bedrag wat op de factuur staat zelf aan onze kliniek dient te voldoen (onder facturering kunt u hierover meer informatie vinden).

TIP: Vraagt u goed na bij uw verzekeraar hoe hoog het vergoedingspercentage voor tandheelkundige zorg voor u en uw medeverzekerden is en/of u verzekerd bent voor bepaalde behandelingen die op korte termijn of langere termijn voor u en/of uw medeverzekerden nodig zijn. Leest u ook goed de voorwaarden door van uw verzekeraar.

De vergoeding bij uw verzekeraar is afhankelijk van de verzekering die u hebt gesloten, het type behandeling en de leeftijd van de verzekerde die de behandeling moet ondergaan.

Houdt u er rekening mee wanneer u uw verzekering aanpast, dat er een termijn voor (extra) premiebetaling kan bestaan voordat u voor vergoeding in aanmerking kunt komen. Raadzaam is, om te bekijken of het zinvol is om een (extra) verzekering voor tandheelkundige zorg aan te gaan t.o.v. de (geraamde) kosten.

Wij hopen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u nog vragen dan kunt u ons bereiken op telefoonnummer 0411-678460 of u kunt een mail sturen naar  info@mondzorgboxtel.nl.

Is e.e.a. u niet duidelijk en wilt u graag dat wij uw vraag persoonlijk beantwoorden, dan zullen wij ons uiterste best doen u hierin tegemoet te komen.  U kunt hiervoor een afspraak maken op bovenstaand telefoonnummer.

Als u meer wilt weten over tarieven en vergoedingen kunt u kijken op de site www.allesoverhetgebit.nl van nmt.

Facturering

Het is ons duidelijk dat er ook nog vragen zijn omtrent de facturering en de vergoeding door uw verzekeraar.

Fa-med verzorgt voor onze kliniek de facturatie. Dit betekent voor u, dat u onze nota van Fa-med ontvangt. Uw nota wordt eerst ingediend bij uw zorgverzekeraar.

U ontvangt alleen nog een factuur van hetgeen niet vergoed wordt door uw zorgverzekeraar.

Indien u niet in staat bent om uw nota op tijd te betalen en/of u heeft vragen over uw nota neemt u dan contact op met Fa-med via telefoonnummer 0900-0885 (€ 0,18 per minuut). U kunt ook terecht op de speciale patiëntenwebsite van Fa-med www.notavanfamed.nl.

Een nieuw origineel van uw rekening kunt u aanvragen via telefoonnummer 0900-0882 (€ 1,30 per gesprek).

Let op: de betalingstermijn van 30 dagen is bindend, ook wanneer de zorgverzekeraar de nota nog niet aan u heeft vergoed.

In de polisvoorwaarden van uw ziektekostenverzekering kunt u nagaan wat in uw geval de vergoeding voor tandheelkunde is. Indien u vragen hebt adviseren wij u contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.